Джон Атанасов – живот между два свята


 Категория: Реферати


Животът на хората в съвременното общество е немислим без използването на високите технологии. Компютрите и интернет разширяват неимоверно границите на човешкото познание и улесняват прогреса на всички нива и във всички области. Днес дотолкова сме свикнали с присъствието им в своето битие, че рядко се замисляме на кого дължим това изумително постижение.
Човекът, на когото дължим създаването на първия електронен компютър в света, е Джон Атанасов. Източник на национално самочувствие и патриотична гордост са достиженията на всички хора с българска кръв в жилите. Изобретението на Атанасов от миналия век слага началото на информационната революция, която коренно променя облика на модерния свят. Самият той, въпреки че осъществява своето гениален пробив в страната на неограничените възможности, силно се гордее с българското си потекло и поддържа активни връзки с България и предците си.
Дядото на Джон Атанасов е убит в Априлското въстание, а баща му емигрира в Америка на тринадесетгодишна възраст. Още от малък той показва страст към математиката. От майка си, учителка по математика, той научава за бройните системи, различни от десетичната и обръща специално внимание на двоичната, която впоследствие ще залегне в основата на компютърния му прототип. Завършва висше образование със специалности електроинженерство и висша математика.
Идеята за създаване на по-усъвършенствана сметачна машина го осенява след прекараните дълги часове работа по дисертацията си с най-модерния изчислителен уред по онова време-калкулаторът на Монро. Година по-късно той започва разработката на аналогов калкулатор, използван за анализ на геометрията на повърхностите. Но скоро той разбира, че този уред има проблем с точността, която, както при всички други аналогови устройства, зависи от работата на другите части на машината.
Натрапчивата идея да намери решение на този проблем не му дава мира и неочаквано, в един крайпътен бар в Илинойс, се ражда идеята за създаването на първия компютър. При завръщането си в университета в Айова, Атанасов получава субсидия и наема отличния студент Клифърд Бери за свой помощник. Оттук идва и името на първата машина, създадена от тях –АВС(Атанасов-Бери Компютър). Но, за съжаление, задачата по патентоването на това откритие не е завършена и за период от тридесет години заслугите за него се приписват на създателите на „Ениак”. В крайна сметка, федералното правосъдие разрешава патентния спор в полза на Атанасов и той с основание може да се счита за баща на компютъра.
Принципите на компютъра на Джон Атанасов изглеждат остарели днес, но без този гениален пробив, днешният технологично-информационен прогрес би бил немислим. В прототипа на своя пръв компютър Атанасов включва четири значими и изцяло иновативни принципа на работа: двоичната система, регенеративната система за съхранение на данни, логически схеми, които съставляват елементите на програмата и електронни елементи, които са носители на данните. Преките им опоненти в патентния спор-създателите на „Ениак”, много добре обобщават невероятното достижение на Атанасов: „ Той е изобретил първия по рода си специализиран електронен компютър с такава многоаспектна приложимост”.
Оттук нататък пътят към новото информационно общество е открит. За българите, като част от глобализиращия се свят, Джон Атанасов и неговото откритие са още един повод за гордост, тъй като са част от неговата втора родина. В България ученият е радушно посрещан, награден е с най-високите държавни отличия за заслугите си, дори в родното село на баща му е издигнат негов паметник по случай 100-годишнината от рождението му. Самият Атанасов споделя, че винаги е чувствал, че наследството на двата народа крепи духа и кръвта му. С борбеността си от българското наследство и с възможностите, които му предоставя американската страна, се ражда едно изключително достижение, което дава нов облик на съвременния живот и доказва още един път, че за човешкия гений, не съществуват граници.

Етикети:

Този материал съдържа 580 думи.
Ако ще ти свърши работа, може да помогнеш на друг, като качиш нещо твое :)

Остави коментар по "Джон Атанасов – живот между два свята"