Принтери – реферат


 Категория: Реферати


Към периферията на компютра се отнясят всички външни устройства..Несъмнено принтерът е най-широко разпространеното от външните периферни устройства, които хората свързват към компютъра си.
Терминът принтер е вероятно едно от понятията с най-широко значение в областа на обработката на информация, съчетавайки три толкова различни технологии като ударната, струйната и оптичната.Те могат да бъдат разграничени по качество, скорост, използвана технология, предназначение, цветност и по всеки един от многобройните елементи на конструкцията им.
1.ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ПРИНТЕРА
Принтерите се свързват с компютъра чрез паралелния интерфейс, тъй като данните се придвижват от компютъра към принтера по паралелни проводници, т.е. и осемте бита пътуват едновременно. Предимството на паралелния интерфейс е, че при осем проводника за едновременно пренасяне на данни информацията може да се предава от компютъра към принтера по-бързо, отколкото при повечето серийни връзки. Въпреки това паралелните връзки не се използват навсякъде, като една от главните причини за това е ограничението за покриваното разстояние при паралелните линии. Тъй като линиите за данни са паралелни, възможността за взаимни смущения между сигналите при увеличаване на дължината на кабела е по-голяма, което води до възникване на грешки в данните.
Някои от най-важните характеристики на принтерите са: разрядност, разделителна способност, брой използвани шрифтове, скорост на печат, оцветяване.
Разрядността се определя от количеството символи отпечатани на един ред и също така свързана с формата на листа за отпечатване. Принтерите използват формат А4 с 80 символа на ред. При компресиране на печата разрядността достига 132 символа.
Разделителната способност измерваме с количеството точки на инч. Тази характеристика в голяма степен определя качеството на възпроизвеждане.
Скоростта се измерва в брой страници в минута или в количесво символи в секунда.
Повечето съвременни принтери позволяват използването на множество шрифтове. Шрифтовете се различават по начина на записване на информацията за кодиране на светли и тъмни полета. Обикновено те се записват като се използват една от следните две технологии: bit-mapped и outline.
Bit-mapped шрифтовете кодират всеки символ като комбинация от точки, които формират матрицата и записват информация за разположението и цвета на всяка отделна точка. По-големите по размер символи се нуждаят от различни кодови комбинации, тъй като се състоят от повече точки.
Outline шрифтовете кодират отделните символи като математическа функция, т.е. линията, която трябва да се начертае, за да се изобрази символа. Тя определя контура на символа, откъдето идва и името на технологията. При повечето шрифтове една математическа функция отговаря на всички размери символи-всяка отделна линия на символа просто се мащабира, за да се получи символа с необходимата големина. Затова и outline шрифтовете често се наричат мащабируеми.
Основен фактор, който определя качеството на отпечатването е методът за формиране на изображението. Принтерите с цялостно изобразяване на символите запомнят механично формата на буквата, а принтерите с побитово изображение я съхраняват по електронен път и формират всички символи в процеса на работа като използват побитовата конфигурация на всеки отделен знак, съхранена в паметта.
Една съществена разлика между принтерните технологии се състои в това, дали се прилага механичен удар върху хартия при печат. При ударните принтери върху листа се нанасят редица удари. Неударните принтери поемат и притискат хартията механично и въздействат по електронен път, но не прилагат силен удар. Технологиите използвани при тях са различни – от лазерни лъчи и миниатюрни нагряващи елементи, чрез които се стопява пигмент върху хартията до капки мастило, които се изхвърлят върху нея. Единствената обща черта на всички неударни принтери е , че не нанасят удар върху хартията в процеса на формиране на изображението.Ударните принтери произхождат от типичната за офиса пишеща машина. Най-важната част са чукчетата, които удрят мастилената лента, която от своя страна се притиска към листта хартия.
2.ДОБРИЯТ ПЕЧАТ
2.1.КОПИЕ НА ПРИНТЕР
настройки на принтера за по-специални задачи
За повтарящи се по-особени случаи може да се добави нов принтер в Settings,Printers. Така може да избирате подходящо настроен драйвер в зависимост от конкретния случай. Натиснете Start,Printers,Add Printer и добавете “новото” устойство. В списъка с инсталирани принтери то ще се показва с името <модел на принтер (2)>. От контекстното меню “properties” може да направите промените в настройките му. Така може да си дефинирате икономичен режим на работа, режим за висококачествен печат и т.н..
Добра идея е също да се “инсталира” принтер за печат на компактдискове или на листта по ширина. За да може да ги различавате лесно един от друг, преименувайте ги. За целта кликнете върху тях в папката “printers” с десен бутон и от контекстното меню изберете “rename”.
2.2.ОПЦИИ НА ДРАЙВЕРА НА ПРИНТЕРА
оптимизиране настройките му
Много драйвери предлагат – в зависимост от конкретния модел на принтера – опции за брой копия и мащабируемост в проценти. Постскрипт принтерите обикновено имат опция за печат на няколко страници на един лист. Ако направите тези промени в драйвера, а не от конкректно приложение, е възможно качеството на печат да се повиши и/или да се ускори процесът на печат. Тук също може да се дефинират различни принтери според задачите си.
2.3.ПАМЕТ НА ПРИНТЕРА
използвайте принтера оптимално
Ако при печат на големи, комплексни документи се появят грешки, първо проверете дали на хард диска ви има достатъчно място. Windows не изпраща данните директно към принтера, а първоначално ги записва временно в директория \windows\spool\printers. Тази пътека е фиксирана и не може да бъде променяна. Повечето приложения записват също временно данни в \windows\temp. Така че ако свободното дисково пространство не е достатъчно, са възможни проблеми с отпечатването. Windows не винаги дава съобщения за грешка в такъв случай.
Друг източник на проблеми би могъл да бъде форматът на данните, подавани към порта. Информация за него може да намерите, когато кликнете върху shortcut-а на принтера с десен бутон, изберете “properties,details” и кликнете върху езичето “spool settings”. Настройката за формата по подразбиране е EMF(Enhanced Meta File). При него данните се предават на порта в компресиран вид. Това изисква процесорна мощност, но води до по-висок трансфер на данни. Ако поради някаква причина ползвате не драйвера за вашия преинтер, а съвместим с него, е възможно при декомпресирането да възникнат грешки. В такъв случай трябва да се лишите от компресията и да смените формата на данните на RAW.
По-евтините принтери, предназначени за домашни потребители, имат в общия случай 1 MB памет и се претоварват от по-сложни заявки за печат. Единственото спасение е да намалите разделителната способност или да вмъквате по-малко картинки на страница.
Някой драйвери дават възможност за промяна на големината на пращаните към принтера пакети. Ако укажете стойността “conservative”, порциите са малко и рязко намалява опасността да бъде надхвърлен капацитетът на принтерската памет. За сметка на това печатате по-бавно. Ако стойността е “aggressive”, данните се прехвърлят на по-големи порции и скоростта е по-голяма, но за да не стават грешки, паметта на принтера трябва да е поне 8 MB.
3.ТИПОВЕ ПРИНТЕРИ ПО ПРИНЦИП НА ДЕЙСТВИЕ
3.1.МАТРИЧНИ(УДАРНИ,ИГЛЕНИ) ПРИНТЕРИ
Най-популярните евтини принтери са ударните точково-матрични принтери, най-често наричани просто матрични. Матричните принтери използват иглен печат с различен набор игли в печатаща глава (9,24), поставени в специални държачи, които при работа я насочват в правилната посока. Всеки един от символите се образува от няколко последователно отпечатани вертикални колони, които изграждат иэображението като матрица от точки. Решаващ фактор при определяне скоростта на принтера е времето между два последователни удара на всяка игла. Съществуват два метода за задвижване на иглата – традиционен и със запасна енергия. В първия случай тя се изстрелва от електромагнит, който за целта променя поляризацията си с помощта на електрически ток. След като захранването обърне посоката си, иглата се връща на мястото си. Във втория случай пружината, задържаща иглата в нормално положение е леко напрегната, така че при промяна на поляризацията тя се ускорява повече. Определящият фактор за качеството е броя на иглите.
Основни предимства на този тип принтери са малките разходи за консумативи, достатъчно висока скорост на печат, голяма надежност заради простата конструкция и също така възможността за едновременно отпечатване на няколко копия.
Главен недостатък е високото равнище на шума, който вдигат. Основни характерестики според, които избираме матричния принтер са:
брой игли (24 – иглените са с най-високо качество на печат);
начина на подаване на хартията (възможно е ръчно подаване лист по лист, автоматично – от специален магазин и автоматично – на непрекъсната перфорирана в краищата хартия);
скорост на отпечатване в чернови режим и в режим на качествен печат;
максимална ширина на хартията (обикновенно формат А4 и А3);
3.2.МАСТИЛЕНО-СТРУЙНИ ПРИНТЕРИ
При мастилено-струйните принтери в момента има две технологии за печат. Първата е bubble jet. При нея миниатюрни резистори отделят голямо количество топлина, от която мастилото започва да се изпарява и по този начин се създават балончета (bubble). С нарастване на техния размер част от капките се изпръскват през отворите на главата върху хартията. Когато балончето се пукне, възникват сили на привличане, които придърпват още мастило от касетата към главата, която обикновено има около и над 600 отвора и всички те могат да работят едновременно. За втората технология в задния край на резервоара при отворите се поставя пиезокристал, който при подаване на електричен сигнал започва да вибрира. Когато се движи към отвора, той избутва капка към хартията, а в обратна посока придърпва мастило към резервоара. И двете технологии са достатъчно надеждни и не поставят ограничения пред увеличаването на скоростта на печата и повишаването на резолюцията.
Напоследък особено се спекулира с алтернативата на марковите консумативи, която предлагат различни фирми. Големите производители се противопоставят на замяната на техни мастила с други и предупреждават, че от това не само пада качеството на печата, но съществува опастност за самия принтер. Друг проблем е качеството на хартията. Ако тя е с грапава повърхност светлината ще се отразява в различни посоки, докато при гладката отражението е концетрирано. Неравната повърхност означава, че и капките се отклоняват от сферичната си форма. Хартията не трябва да абсорбира прекалено много от мастилото по нея, в противен случай изображението избледнява. Това се забелязва по краищата на фигурите. Изходът е – ползването на гланцирана хартия, която не попива повече от необходимото и недеформира капките. Така резолюцията се удвоява.
Недостатък при мастилено-струйните принтери е, че те изискват периодична подръжка, тъй като работят с течно мастило. Ако не се полагат необходимите грижи мастилото може да засъхне по дюзите и да ги запуши. Усъвършенстваните модели имат вградени програми за почистване, а при други дюзите се затварят сами, когато не се използват така че до мастилото да не достига въздух.
Предимствата при този тип принтери са:
постигане на максимално естествени и близки до оригинала печатни изображения, безкомпромисна алтернатива на класическата цветна фотография; на практика изключително скъпата и заемаща немалко място копирна фотографска техника се замества от компактен принтер, който заема по-малко място на бюрото;
качествен печат, включително и върху обикновена канцеларска хартия;
бърз печат, като увеличаването на скоростта не е за сметка на понижаване на качеството;
висока устойчивост срещу избледняване на отпечатъка под въздействие на слънчевата светлина.
Най – важните качествени характиристики на тези принтери са:
разрешаваща способност – най-често срещаните стойности са 300/300 или 360/360 точки на инч, но някои висококачествени принтери осигуряват печат с разрешаваща способност 600/600 или 720/720;
скорост на печат – достига до пет страници в минута и една страница в минута за цветен печат;
размер на печатния лист – позволяват използването на формат А4 или А3 и рядко ролкова хартия.
3.3.ТЕРМАЛНИ ПРИНТЕРИ
Съвременните термални принтери са най-лесно преносимите печатащи устройства. Те използват терморезистори като нагряващи елементи, които се загряват от протичащия през тях ток, а после изстиват бързо за части от секундата. Работят със специална термочувствителна хартия, която при определена температура става от бяла почти черна. За да се намали зависимостта на тези принтери от типа на хартията термочувствителното вещество, което формира образа, се нанася върху лента или друг преносител. Тези устройства прехвърлят оцветител от носителя върху хартията, вместо да променят характеристиките й. Топлината от принтерната глава стопява веществото, което се свързва с мастилото към носителя и мастилото попада върху хартията. Когато влезе в допир със студения лист, свързващото вещество прикрепя мастилото към необходимото място. Свързващото вещество най-често е восък, тези устройства се наричат термотрансферни принтери.
Тези устройства постигат възможно най-богатите, чисти, равномерни и наситени цветове в сравнение с останалите техники за цветен печат. Те могат да бъдат с минимални размери, тъй като термоелементите нямат подвижни части и постигат висока разделителна способност. Най-добрите принтери достигат разделителна способност от 300 точки на инч по хоризонтала и от 600 точки на инч по виртикала. Термалната технология е най-подходяща за портативните принтери, защото единственият подвижен елемент при нея е принтерната глава. Липсата на пружини и игли обуславя минималната вероятност от блокиране. Малките резистори не изискват голямо захранване. И в действителност то е по-малко от необходимото за принтерните игли при ударните принтери.
Най-добрата тенология за постигане на добри фотокопия от принтера е тази с дифузия на оцветителя. Дифузията позволява да се постигат различни нюанси на цветовете, вместо всяка точка да е запълнена или празна. Тя се управлява от принтерната глава. Всеки цвят може да има огромен брой нюанси около 256, което означава, че цветната палитра на тези принтери е почти неограничена.
Основни предимства на термалните принтери са: лекота , ниско ниво на шума, висока надеждност, позволяват работа и на батерии.
Като главен недостатък може да се отбележи скъпата термохартия, която може да се обезцвети ако по невнимание бъде оставена при твърде висока температура.
3.4.ЛАЗЕРНИ ПРИНТЕРИ
Съвременните лазерни принтери са многозадачни – принтират, докато изпращат факс, сканират и копират. Повечето от моделите се предлагат в комплект с програми за управление, което допълнително улеснява интегрирането им в офиса. Можем да ги групираме в три категории: ниският клас е предназначен за малък офис или бизнес. Тези машини са изградени около факс и трябва да са свързани към компютър, за да работят като скенер и принтер. Средния клас уреди са базирани на малък копир. Може да преснемете книги, списания и други триизмерни обекти. Многофункционалните от висок клас съчетават копира и принтера в един модул. Те работят изключително бързо и обикновено имат сортиращи и завършващи опции.
Приемущества на лазерната технология са нейната простота и възможности за развитие. Основният елемент на всеки принтер е барабанът, произведен от фотопроводящ материал. Първоначално той се зарежда положително, а когато се завърти, лазерен лъч обръща заряда на определени участъци. По този начин се изписват текстът и се получава т.н. електростатично изображение. След това барабанът се покрива с позитивно заредени частици тонер. Те естествено полепват само по местата, маркирани от лазера. Много от корекциите на лазерната технология се правят имено в този етап, защото колкото по-фин е тонерът, толкова по-високо е качеството на отпечатъка. След като тонерът е покрил барабана, под него минава хартията, върху която се отпечатва текстът. Скоростта на въртене на барабана определя бързината, с която принтерът печата. За да се изобрази тонерът върху листа, по барабана се пуска отрицателен заряд, по-силен от очертаното електростатично изображение, така че хартията да привлече тонера. Накрая готовият лист минава през смесител, който се състой от двойка нагрети до много висока температура ролки (затова и листовете излизат топли). Целта е да се стопи тонерът и да попие върху хартията. Барабанът след това се облъчва с фотони, за да се изтрие електростатичното изображение и отново се зарежда положително, за следващата страница.
Подобни са и принтерите, изградени по LCD технологията, при които между източника на постоянна светлина и барабана се поставя електронен прекъсвач. При LED принтерите се използват светодиоди като източник на светлина.
EA – технологияга е основана на т.н. агрегация на емулсията – химически процес, изискващ много по-малко енергия от обикнвено. Очаква се в началото на 2002г. XEROX да въведе нови тонери произведени чрез тази технология. При този метод се създава частици тонер, чийто големина, форма и цвят могат да бъдат прецизно контролирани още при генерирането им. Обикновеният тонер се произвежда от по-големи парчета материал, които се стриват, след което от тях се отсяват частиците с желаната големина. Въпреки усъвършенстването на тази техника, механичният процес в нея е свързан с голям разход на енергия – проблем, който сега отпада, защото размерът на частиците се определя предварително. Качеството на печата по новия метод се повишава чувствително, което се дължи на малкия размер на частиците тонер – 4-5 микрона, което е около два пъти по-малко от досегашните. Заради универсалната им кръгла форма частиците се пренасят много по-ефективно върху хартията. По този начин допълнително се снижават загубите.
Днешните модели отпечатват копия с разделителна способност 1200 DPI, и то със скорости, подходящи за големи работни групи и дори за цели отдели (от 6 до 12 страници в минута при цветен печат и 24 страници в минута при черно-бял). Намалени са и разходите за отпечатване на страница.
Сравнение между четириходовите и in-line системи за печат.
Четириходова система: тадиционите лазерни принтери имат четири касети. Те съдържат цветен прахообразен тонер в основните цветове, които се прехвърлят първо върху барабан, на чиято повърхност той се задържа от електростатичен заряд. Оттам тонерът се прехвърля на хартията. За отпечатване на един цветен документ, хартията преминава около барабана четири пъти – по-един за всеки цвят. Това е причината скоростта на цветния печат да е четири пъти по-малка от тази при монохромния.
IN-LINE система. При нея системата за цветен лазерен печат, която се нарича едноходова или тандемна четирите касети с тонер са разположени една след друга, като всяка има свой барабан. Тук всички цветове се полагат на един ход, а не на четири и скоростта на печат се увеличава. Хартията не се извива, за да премине около барабана, което позволава да се отпечатва и върху по-твърди носители. Недостатък на тази система е съществуващата опастност от несъвпадение на цветовете поради недостатъчно прецизна настройка на механизмите на барабаните.
Основните качествени характеристики на лазерните принтери са:
разрешаваща способност – измерваща се в точки на инч, достигаща от 300/300 до 1200/1200;
скоростта на отпечатване.
Когато избирате принтер, преценявайте и цената на поддръжката, защото в противен случай ще се разочаровате. А ако се грижите добре за своя принтер, и той ще ви се отблагодари с качествена и надеждна работа.

Етикети: , , ,

Този материал съдържа 2,825 думи.
Ако ще ти свърши работа, може да помогнеш на друг, като качиш нещо твое :)

Остави коментар по "Принтери – реферат"