Реферат за мисловния модел на личността


 Категория: Реферати


Степен на покритие в мисловния модел на личността между самооценка и външно оценяване

Когато говорим за степента на покритие с мисловните модели на личността трябва да сме наясно , че нестава въпрос дали външното оценяване е обективно или не. Тук може да се формират няколко различни варианти които ни показват степента на покритие в мисловния модел на личността между самооценка и външно оценяване:
Вариант 1: „висока А– висока Б” (където А е: мисли и разсъждава за собственото си поведение, а Б е :мисли и разсъждава за отношението на другите към себе си.) – при този вариант е на лице висока степен на покриване на мисловните модели в съзнанието на личността за собственото поведение и за отношението на другите към себе си.Това позволява обективна преценка на ситуациите, съответстваща на личностния и професионален потенциал. В управленската практика такива личности обикновено са добри и като ръководители и като изпълнители , стъпват винаги на реалните дадености и гледат на успеха като последователност от реални действия, а не на случайности или непресметнат риск. Не са склонни обаче да рискуват , което при конкретна борба може да ги постави при определени ситуации в неизгодна позиция. Вариант 2: „висока А – ниска Б” – това е вариант при които личността добре познава своите възможности и поведение при възникващите ситуации, но няма реална представа за отношението на другите към себе си. В управленската практика такива личности са подходящи за изпълнение на сложни и изискващи голяма концентрация на вниманието дейности. Положителен момент е, че не приемат за изпълнение задачи, превишаващи равнището на професионалния им потенциал. Не са подходящи за ръководители, но могат да им се възлагат задачи за координиране дейността на други изпълнители със същото ниво на компетентност.
Вариант 3: „висока А – ниска Б” –този тип личности са затворени в себе си, реалисти за личните си и професионални възможности. Могат да постигнат добри резултати при възлагането на задачи , изискващи индивидуално участие. Понеже трудно комуникират не са подходящи за ръководни длъжности.
Вариант 4 : „ниска А – висока Б” – обикновено този тип личности обръщат по – голямо внимание на външното оценяване, отколкото на оценката на собственото си поведение. При появата на поведение на подвижна благосклонност на тези, заобикалящи личността, е възможно да се направят внушения за качество и потенциал, които самата тя не притежава. Слабата преценка на собственото поведение може да от такъв тип хора силно податливи на външно влияние проводници на поведение, което е неподходящо или вредно за фирмата, предприятието. В фирмите и организациите такива личности са подходящи обикновено за изпълнители на нисшите равнища, но с подходящи форми на контрол.
Вариант 5: „ ниска А – ниска Б” – това са хора с слаба представа за средата, в която се намират, но и не проявяват особен интерес да я опознаят.Това, че не се интересуват от отношението на другите към тях, се допълва с ниска самопреценка за собственото поведение. За хора и организации те могат да представляват интерес само като изпълнители на ниските равнища , и то на ограничен кръг рутинни дейности.
Вариант 6: „ниска А – липсва Б” – слабото насочване на мисловния модел към собственото поведение и липсата на представа за външното оценяване обикновено прави такива личности инертни и ниско активни. Затруднението в общуването в групата ги кара да проявяват поведение на отчужденост, а в отношението си с преките ръководители изпитват чувствата на неразбиране и мнителност. Обикновено такива личности се приемат трудно в колективите и не се задържат дълго на едно работно място.
Вариант 7: „липсва А – висока Б” – макар и по – рядко, се срещат личности, които не формират обратна връзка за собственото си поведение, но за сметка на това пък имат висока степен на насоченост на мисловния модел към външното оценяване. Обикновено такива хора разчитат на успех главно на това да бъдат приети добре в групата от ръководителите. Проблем при тях е, ако впечатленията, които са оставили у другите, не съответстват с действителния личностен и професионален потенциал, който имат. Това се свързва с често преместване на друга работа, в други фирми и организации и това може да продължи доста дълго, ако те не започнат да мислят и разсъждават върху собственото си поведение. Обикновено това е тази част от персонала, която формира текучеството във фирмата.
Вариант 8: „липсва А – ниска Б” – това са личности със затворен характер, които осъществяват трудно контакти, поради това, че от една страна могат да бъдат изненадани от собственото си поведение, а от друга имат слаба представа за отношенията на другите в групата към тях. Те могат да извършват много тесен кръг от рутинни дейности.
Вариант 9: „липсва А – липсва Б” – макар и рядко, не само, като теоретичен вариант, има и такива личности. За подобно поведение на пълно безразличие за преценка на собственото поведение и на другите към себе си може да се крият много причини – както от социален, така и от личен характер. Пасивността в социален и личен план ги прави инертни и за това трудно може да се разчита на съзнателно активно поведение от тяхна страна.
Вариантите които разгледахме показват, че не са малко случаите на разминаване между това, което личностите имат като представа за собственото си поведение, и това каква е външната оценка за нея. В такива случай се проявява и поведение, неадекватно на възникващите ситуации.

Етикети: , ,

Този материал съдържа 859 думи.
Ако ще ти свърши работа, може да помогнеш на друг, като качиш нещо твое :)

2 коментара

  1. Димитър каза:

    tozi referat predavan li e v stopanskata akademiq v svishtov???

  2. деница каза:

    За мен!

Остави коментар по "Реферат за мисловния модел на личността"