Ще останат ли медиите „Четвъртата власт“?


 Категория: Реферати


“ Кое ще е основното във вазимоотношенията между пост информационното общество и дигиталните индивидуализирани средства за масова комуникация? Ще останат ли медиите „четвъртата власт”?”

Днес в началото на 21-ви век, Интернет като световна мрежа и услугите и възможностите, които той предлага, са се превърнали в повече от необходимост за населението в световен мащаб. Те са се внедрили като неразделна част от ежедневието ни, защото ни дават информация от всякакъв тип, от която имаме нужда и която задоволява личните, индивидуалните потребности на всеки човек.
Както всяка една епоха бива изместена от нова – носеща със себе си нови ценности и ново лице, и нов начин на изразяване, така това се случва и тук – в световната мрежа. Ето защо този невъзвратим процес все повече ни поглъща и бавно, но сигурно измества традиционните средства за масова комуникация, които до този момент бяха „четвъртата власт” и които сега създават и своя аналог в Интернет. В зависимост от промяната на условията, се променят и начините на общуване между хората в тази нова среда, които се адптират към настъпилите изменения.
От направеното през месец юли 2009 г. статистическо изследване на “TGI Bulgaria” за потреблението на Интернет, е видно, че 45 % (3 млн. 375 хил.) от населението на Република България активно използва световната мрежа като средство за набавяне на информация. Хората, които взимат активно участие в социалния живот (16 – 49 г.), представляват 2/3 от посоченото мнозинство (2 млн. 250 хил.) и са 1/3 от цялото население на страната. След като едва 45% се осланят на информация от Интернет,можем да твърдим, че традиционните средства за масова комуникация, съществуващи в класическия си вид, все още се вписват в определението си за „четвъртата власт” и са форма на влияние върху хората в България. У дома Интернет ползват 36% , като тук основно се използва за:

- Телефонни разговори (skype) – 45.2%
- Музика (you tube, vbox) – 44.2%
- Електронна поща – 38.8%
- Новинарски сайтове – 38%
- Сваляне на филми и музика (торент сайтове) – 36.1%
- Търсачки – 32%
- Други – 28,2%
- Прогноза за времето – 25%
- Спорт – 24.2%
- Пътувания – 23.8%
- Здраве – 23.44%
- Чатове – 22.8%
- Търся работа – 19.2%
- Гледане на телевизия (онлайн) – 19%
- Онлайн игри – 18%
- Слушане на радио – 18%
- Онлайн директории – 17.2%
- Еротични сайтове – 12%

- Онлайн магазини – 10%

Както по-горе е посочено, процента на използващите Интернет в страната е 45%, но реалния процент е много по-голям, защото голяма част от подрастващото поколение е онлайн редовно.
До настъпилите промени през 1989 г., медиите бяха инструмент за упражняване на държавната политика с много малка възможност да изпълняват основната си функция – да предоставят поле за дебат между управляващата власт и обществото. Сега, с появата на Интернет вече имаме огромно пространство за изява, в което всеки индивид може да представи своята гледна точка, която да бъде дискутирана, коментирана, приемана или отхвърляна свободно. Във връзка с това, всеки сам може да избира източника на информация, тематиката на информацията, има свободата на себеизказа си (участие чрез блогове, социални мрежи, специализирани сайтове и чрез всички индивидуални дигитални средства за масова комуникация).
В света, както и в България, в социалния живот всички процеси се развиват динамично, което изисква и поставя условия за постоянно актуализиране и обновяване на информацията, свързана с тях. Към настоящия момент всеки гражданин желае да участва активно в събитията, които се случват, а не само да научава за тях, след като са свършили. Именно поради това Интернет се превръща и осигурява идеалните условия за това. Сега всеки един от нас има възможност не само да наблюдава, но и да участва активно в случващите се събитя, както и да информира други хора за това. Интернет превърна стария процес от масовизация на медиите (в който поднасяха информацията по определен начин и като единствен източник манипулираха хората), в съвременното явление „демасовизация” – където индивида е едновременно източник и потребител на информация, която удовлетворява неговото виждане за света. Всички, които споделят неговата ценностна система, могат да я подкрепят и разпространят на останалите.Тук вече говорим за превръщане на Интернет в една глобална система за предаване и приемане на информация.
От казаното дотук, става ясно че Интернет премахва всички посреднически структури в етапа на формиране и предаване на информацията (продукта, услугата и т.н.) и дава възможност на потребителя да си набави директно необходимото с минимален разход от негова страна и винаги да получава актуална информация за състоянието на нещата. За в бъдеще все повече ще нараства необходимостта от развитие на този тип глобална информация, която дава свобода на словото на индивида и на обществото да изрази своята позиция и да бъде коректив в управлението, което неминуемо ще доведе до отпадане на „партийния” тип система и формиране на нов тип граждански сдружения, които ще участват по интереси, както това се случва и в глобалната мрежа. Това води до формиране на ново гражданско общество в света и в частност България.

Етикети: , , ,

Този материал съдържа 943 думи.
Ако ще ти свърши работа, може да помогнеш на друг, като качиш нещо твое :)

Остави коментар по "Ще останат ли медиите „Четвъртата власт“?"