ISP – реферат


 Категория: Реферати


Избор на ISP

При избора на ISP требва да се съобразявате със следните фактори:
• Надеждност – Вашият ISP требва да осигурява услугите си в 99.9% от времето на една календарна година;
• Качество и производителност – не разчитайте само на предоставените от вашия ISP данни. За да прецените качеството на услугите му използвайте данни от трети компании;
• Техническа поддръжка – постарайте се да си подсигурите най-добрата възможна техническа поддръжка. Считайте вашия доставчик за партньор, с който трябва да установите възможно най-тесни връзки;
• Цена – цената не е всичко. Изберете ISP, който може да ви предостави пълното множество от необходимите ви услуги.

Dial-up връзки

Dial-up (Комутируема) връзката е подходяща за компании със слаба (никаква) web дейност, използващи Интернет за електронна поща и преглед на малко web страници. При този тип връзка за достъп до доставчика на интернет услуги се използва модем и обикновена телефонна линия. Такъв тип достъп се предлага от почти всички доставчици на Интернет услуги. Цената на услугата е различна, но се намира в границите на 30$ месечно и не зависи от типа на връзката – аналогова или ISDN ( в България цените на достъпа се различават значително и обикновено зависят както от използваните часове, така и от типа на връзката).
Преди да изберете ISP, трябва да проверите дали той има точка за достъп във вашия град – по този начин ще се свържете на цената на градски разговор (в САЩ тези разговори са безплатни).
Друг важен параметър при комутируемите връзки е достъпността на услугата. Независимо, че можете да ползвате евтина услуга, тя няма да ви върши работа, ако линията на доставчика ви непрекъснато дава заето и вие не може да проверите електронната си поща. Добрият ISP няма линия, която да дава заето. Преди да изберете доставчика си е добре да проверите телефоните му за достъп – те не трябва да дават заето в часовете, когато възнамерявате да ползвате интернет.
Повечето доставчици на интернет услуги предлагат и разширени услуги -примерно допълнителни пощенски кутии или web пространство. Въпреки, че тези услуги са полезни, те не са ви действително необходими, тъй като в интернет ще ги намерите безплатно. Ако нямате ваше име на домейн, можете да ползвате такива услуги, но веднъж след като вашата компания е в Интернет, всички ваши служители трябва да започнат да използват пощенски кутии от вашия домейн. Не е задължително web сайта ви да се намира при вашия ISP. Често достъпа до интернет и web хостинга се осъществяват от две различни компании. Интернет дава възможност тези компании дори да се намират в различни държави. Все пак, по-евтино е доставчика на интернет достъп да е във вашата държава, по възможност дори във вашия град.

Наети линии

Организациите с по-голям брой служители, използващи интернет за web достъп и електронна поща, намират за по-подходящо използването на наета линия. По този начин те си осигуряват постоянна връзка към интернет, а и този тип връзка е по-изгоден икономически при по-голям брой потребители.
Повечето компании започват с 128КЬps наета линия – това е достатъчно като за начало (за етап и малък web трафик), но с течение на времето, потребителите започват да натоварват линията максимално, което налага нейното обновяване. Генерираният трафик може да бъде оптимизиран с използването на кеширащи ргоху сървъри, но рано или късно ще се наложи да наемете по-бърза връзка – примерно 01 (осигуряваща скорост 2МЬps). Обикновено за такъв тип линии плащате две такси – една към ISP за услугата и друга към локалния телекомуникационен оператор (В повечето случаи ISP предлага той да се грижи за плащането към телекомуникационния оператор).
За да сте сигурни, че вашия ISP няма да се превърне в тясното място на вашата интернет връзка, е добре да изберете ISP, имащ своя собствена опорна мрежа и пряко свързан към интернет. Въпреки, че съществуват много ISP, тези със собствена мрежа и пряк достъп до интернет са сравнително малко. Изборът на такъв ISP ще ви гарантира ползването на най-добрата за вас скорост.
За да сте сигурни в избора ви, проверете опорната мрежа на доставчика ви. Няма никакъв смисъл да ползвате наета линия до ISP, който не може да обслужи вашия трафик. Изискайте от доставчика да ви предостави диаграма на опорната си мрежа, показваща къде неговите точки за достъп се свързват към интернет мрежата. По този начин ще разберете къде вашата връзка ще се влее в интернет и как ще се обслужва вашия трафик.
Обикновено ISP осигурява необходимия предварително настроен хардуер за обслужване на наетата линия (примерно маршрутизатор), необходимо е само да го включите В повечето случаи ISP ви предлага избор от защитни продукти, с които да се предпазите от интернат атаки (при ползването на директна връзка вероятността от интернет атаки е много по-голяма). Въпреки, че е по-евтино сами да управлявате защитата си, това може да е невъзможно – било то поради недостиг на ресурси или поради недостиг на знания. Същото се отнася и за web хостинга.

Производителност

Вашият 15Р трябва да предлага възможно най-добрата производителност – както за вашите услуги, така и за връзките към вас от страна на вашите потребители. Не се заблуждавайте от приказките на доставчиците, че разполагат с 155МЬps връзки. Въпреки, че на пръв поглед това е огромна скорост, ако към тях се свържат 10000 потребители, това прави по 0.0155МЬрs или 16КЬрs на човек. Ако в същия момент вие имате 10 потребителя, това означава, че всеки един от тях ще ползва средно 1.6КЬрs (нормалните модеми работят със скорост ЗЗ.6КЬрs). Разгледания пример е усреднен – В повечето случаи някои потребители ще ползват по-голяма скорост, а други изобщо няма да могат да се свържат към вашия сървър. Това може да се отрази пагубно на вашите услуги и да отблъсне потребителите.
Освен това вашия ISP требва да е свързан директно към опорната интернет мрежа, позволяваща трансфер с много по-високи скорости – колкото повече машини има между вашия ISP и опорната мрежа, толкова по-бавна ще бъде вашата връзка.

ISP трябва да предлага добра техническа поддръжка, достъпна както по интернет, така и по телефон. Трябва да имате и служители, които да разбират проблемите, свързани с интернет. За целта е добре да делегирате на част от вашия IT персонал задължението да работят в тясна връзка с доставчика ви на интернет услуги. Това би довело до по-бързото отстраняване (В по-добрия случай изобщо до недопускане) на възможните проблеми с вашата интернет свързаност.

Етикети: ,

Този материал съдържа 1,005 думи.
Ако ще ти свърши работа, може да помогнеш на друг, като качиш нещо твое :)

Остави коментар по "ISP – реферат"