доклад по литературознание

Деконструкция – реферат

Категория: Реферати

Деконструкцията е постструктуралистична теория, чието начало се поставя с философските съчинения на френския изследовател Жак Дерида. Деконструкцията е преди всичко философска теория, насочена към препрочитането на основни постулати на западноевропейската философия. В САЩ деконструкцията се разпространява чрез влиянието на т.нар. Йейлска школа. Литературоведският вариант на деконструкцията се основава на разглеждането на всички писмени текстове като [...]

Етикети: , , , ,

Този материал съдържа 655 думи.