доклад по маркетинг

Курсова работа – Стратегии при различни видове конкурентни ситуации

Категория: Курсови работи

Външната среда за една фирма включва различни компоненти, които влияят върху стопанската организация. Това могат да бъдат събития, обстоятелства, обекти и др.
В учебника си “Стратегическо маркетингово планиране”, Галина Младенова определя стратегическите анализи на външната среда като няколко цели (стр. 63):
- Установяване на евентуалните възможности и шансове на стопанска организация
- Определяне на потенциалните заплахи и опасности [...]

Етикети: , , , , ,

Този материал съдържа 3,368 думи.

Реферат – Маркетингова информация и маркетингови изследвания

Категория: Реферати

Маркетинговата среда се променя с ускоряващ се ритъм и необходимостта от маркетингова информация в реално време е по-голяма, отколкото когато и да е било в миналото. Компаниите от локален към национален и глобален маркетинг; потребителите придобиват (по-голяма) покупателна способност и стават все по-придирчиви в избора си; а продавачите преминават от ценова към неценова конкуренция. В [...]

Етикети: , , ,

Този материал съдържа 2,303 думи.

Реферат – Стратегически цели в маркетинга

Категория: Реферати

Стратег. Ориентири в цялостното ориентиране в цялостното развитие на всяка ф-ма са декларирани в нейната визия, мисия, цели и задачи. Всяка ф-ма трябва да има собствена визия за своето бъдеще, която да способства от една страна за запазване на нейната специфика, а от друга за стимулиране на напредъка.
Мисията на дадена ф-ма декларира философията, принципите, убежденията [...]

Етикети: , , ,

Този материал съдържа 383 думи.

Реферат – Маркетингов анализ на „Макдоналдс“

Категория: Реферати

От таблицата за приходи и транзакции се вижда, че при планираното 7%-но увеличение на ТС, фирмата достига – 10%, спрямо миналата година и 6.1% спрямо месец декември 2001г.
От предвидените продажби, средно по 125/1000, от промоционните продукти се достига 546/1000 ТС, от тях , което показва, че всеки втори клиент е опитал от новите продукти в [...]

Етикети: , , ,

Този материал съдържа 819 думи.