доклад по медицина

Реферат – Колективно трудово договаряне в здравеопазването

Категория: Реферати

УВОД
В условията на трудна и противоречива реформа в здравеопазването колективните трудови преговори в него стават ефективен инструмент за защита на правата и интересите на работниците в сектора. За разлика от някои други отрасли в страната колективните трудови преговори в здравеопазването се развиват на всички нива. В началото на 2006 година новият кръг от колективни преговори [...]

Етикети: , , ,

Този материал съдържа 1,516 думи.

Реферат – Теория на здравния мениджмънт и маркетинг

Категория: Реферати

Пряката връзка между качесвено здравеопазване, социална и икономическа среда изискват взаимосвързани мерки в трите сфери за постигане на положителни резултати. Влиянието на бедността върху идивидуалното и обществено здраве е многопосочно. Съществените промени в нормативната уредба, извършени след 1997 г., имаха за цел създаване на адекватно здравно законодателство.През изминалите години беше въведен моделът на задължителното здравно [...]

Етикети: , ,

Този материал съдържа 1,474 думи.

Анестезиология – реферат

Категория: Реферати

Медицината е науката за диагностициране, лечение и предотвратяване на болести и наранявания, това е едновременно наука за системите на човешкия организъм, заболяванията и тяхното лечение, прилагането на това знание; още и създаването на лекарства и технологии.
Практикуването на медицинската грижа се поделя между професионалните лекари и други групи професионалисти, като сестри, фармацевти.
Медицината обикновено се разглежда като [...]

Етикети: ,

Този материал съдържа 732 думи.

Реферат – Същност на новата здравна политика. Анализ

Категория: Реферати

1.Определение и същност на здравната политика.Цели на здравната политика.
Здравната политика се разглежда като неотменима част на социалната политика.В буквален смисъл политиката означава държавни дела.По същество политиката е обществено насочване и регулиране дейността на хората и социалните групи за достигане на определени значими цели.
Здравната политика е специфичен аспект и елемент на социалнатаполитика.Основната цел на социалната политика [...]

Етикети: , ,

Този материал съдържа 2,778 думи.

Закон за здравното осигуряване – реферат

Категория: Реферати

За здравното осигуряване в България се заговори в първите дни на политическите промени, с възстановяването на Българския лекарски съюз и идеите за реформа на съществуващата система на здравеопазване. Създаде се донякъде невярно убеждение, че само по този начин ще се повишат доходите и престижът на лекарското съсловие в България. През есента на 1997г. Министерството на [...]

Етикети: , , , ,

Този материал съдържа 2,660 думи.