доклад по право

Реферат – Административноправни норми

Категория: Реферати

Административното право като клон на действащото право трябва грижливо да се разграничава от административното право като наука, от административноправната наука. Когато се изясни, административното право като действуващо (положително) право е съвкупност от административноправни норми, които имат за предмет на регулиране обществени отношения, свързани с осъществяване на изпълнителната (административно-властническата) дейност на държавата. Друго е положението при [...]

Етикети: , , , ,

Този материал съдържа 3,307 думи.

Закон за здравното осигуряване – реферат

Категория: Реферати

За здравното осигуряване в България се заговори в първите дни на политическите промени, с възстановяването на Българския лекарски съюз и идеите за реформа на съществуващата система на здравеопазване. Създаде се донякъде невярно убеждение, че само по този начин ще се повишат доходите и престижът на лекарското съсловие в България. През есента на 1997г. Министерството на [...]

Етикети: , , , ,

Този материал съдържа 2,660 думи.

Реферат – Привидна сделка. Същност и пораждане

Категория: Реферати

Нормално юридическите актове се създават с цел да породят определен правен резултат. Възможно е обаче правните актове да се създадат без да се желае техния правен резултат. Това са така наречените привидни (симулативни) актове. Чрез симулацията нейните автори създават привидна юридическа ситуация като тяхната цел е постигането на благоприятен за тях резултат.
Инструмент за осъществяване на [...]

Етикети: ,

Този материал съдържа 965 думи.

Реферат – Правоспособност, дееспособност и деликтоспособност

Категория: Реферати

Правото е дълбоко хуманитарно явление. В крайна сметка именно човешкият индивид е дълбокото основание на правото, негов критерий и негова цел. Тази същностна органическа връзка между човека и правото се проявява като че ли най-силно в проблематиката на субектите на правото. Именно чрез това качество човешкият индивид се конституира като личност в правото.
Субектът на правото [...]

Етикети: , , ,

Този материал съдържа 1,260 думи.