доклад по средновековна история

Реферат – Авентин и манастирските библиотеки

Категория: Реферати

Противопоставени на своето време т.нар. „ средни векове”, последователите на Възраждането идентифицират собствената си епоха. Епоха, която се характеризира с преклонението пред културното наследство на Античността, критика на схоластичните традиции на предшестващите векове и опора на авторитета на разума, интереса към науката, антропоцентризъм и селекция на човешкия опит. По степен на развитие и разпространение на [...]

Етикети: , , , , ,

Този материал съдържа 2,318 думи.