доклад по химия

Въздухът в България – реферат

Категория: Реферати

Решение на Министерски съвет от 1994 г., на база подадена информация от НАСЕМ, обяви 14 региона в страната като “горещи точки”. В списъка бяха включени Кремиковци и Перник – развиващи черна металургия; Кърджали, Златица-Пирдоп, Пловдив-Асеновград – цветна металургия; Девня, Враца, Димитровград – химическа промишленост; Плевен, Бургас – нефтохимическа промишленост; Златна Панега, Димитровград – циментова промишленост; [...]

Етикети: , , ,

Този материал съдържа 979 думи.