есе за кризата

Реферат – Световната финансова криза

Категория: Реферати

Милиони работници са исправени пред заплахата от загуба на работни места, понижаване на реалните доходи на населението, фалирали банки по целия свят, несигурност сред бизмисмените, забавляне на инвестициите, отлагане на редица проекти и спиране на средствата по европейски програми вече са налице. Нестабилните цени на петрола продължават да представляват опасност за световната икономика. Международната икономическа [...]

Етикети: , , , ,

Този материал съдържа 1,617 думи.