Есе за отричането

Реферат – Отричане на различното поведение (ОРП)

Категория: Реферати

1. Същност на проблема
За да изясним вариантите за отричане на различното поведение, първо трябва да се запознаем със неговата същност. При взаимодействието между индивида и външната среда се проявяват както общи, така и различни интереси, като водещо в поведението на личността е самоутвърждаването, не само на базата на лични качества, но и на отричане на [...]

Етикети: , , ,

Този материал съдържа 951 думи.