Есе за поведението

Мотивация на поведението – Реферат

Категория: Реферати

Мотивацията е движеща сила, която стои зад всички действия на индивида. Тя включва целева насоченост на поведението и изисква получаването на пряка и своевременна връзка между целенасочените действия и постигнатите резултати. Крайният резултат винаги има субективно значение и психологическа ценност. В психологията, мотивацията се отнася до начало, посока, интензитет и постоянство в поведението, желание и [...]

Етикети: , , , ,

Този материал съдържа 1,628 думи.

Реферат – Отричане на различното поведение (ОРП)

Категория: Реферати

1. Същност на проблема
За да изясним вариантите за отричане на различното поведение, първо трябва да се запознаем със неговата същност. При взаимодействието между индивида и външната среда се проявяват както общи, така и различни интереси, като водещо в поведението на личността е самоутвърждаването, не само на базата на лични качества, но и на отричане на [...]

Етикети: , , ,

Този материал съдържа 951 думи.