есе за пренаселването

Есе – Пренаселен ли е светът?

Категория: Есета

Интересно е, как се е изменил броят на населението на света от най-ранна човешка история до днешни дни, а също така какъв ще бъде неговият брой в следващите години и дали тенденцията за многократното нарастване ще се запази.
Пренаселен ли е света днес?
- Не мога да дам точен отговор „да” или „не”! Защото в по-бедните, по-малките [...]

Етикети: , , ,

Този материал съдържа 311 думи.