Изграждане на имидж

Реферат – Изграждане на персонален и корпоративен имидж

Категория: Реферати

Имиджът е важен както за всеки човек, така и за всяка корпорация. Имиджът представлява съзнателно изграден продукт, който съчетава актуалните потребности с потенциалните и демонстрираните качества на представляваната личност.
Персонален имидж
Гносеологическата характеристика на персоналното въздействие трябва да включва не само абстракцията (понятийно детерминираните качества на даден индивид), но и сетивните усещания, които формират оределено-сетивно образна представа [...]

Етикети: , ,

Този материал съдържа 1,322 думи.