курсова за градинарството

Градинарство – реферат

Категория: Реферати

Градинарството е специфичен и особено важен отрасъл на българското селско стопанство, отличаващ се със редица характерни особености, всяка от които подчертава неговия по-интензивен характер .
За разлика от останалите форми на земеделие, градинарството обръща внимание на ограничена група растения, а не върху цялата съвкупност от всички земеделски растения. Докато земеделските произведения служат за хората и за [...]

Етикети: , , , , , ,

Този материал съдържа 1,615 думи.