курсова по история

Реферат – Баската сепаратистка организация ЕТА

Категория: Реферати

Euskadi Този или Askatasuna ЕТА (баски за „Баска свободна държава“, е въоръженa националистическа сепаратистка организация.Основана през 1959 г., тя еволюира от групата застъпваща се за традиционните културни обичаи,до въоръжена група, изискваща независимост за баските.
Според официалните данни на испанското правителство,от 1968 до наши дни ЕТА е отнела живота на 823 души групата е призната като терористична [...]

Етикети: , , , ,

Този материал съдържа 1,290 думи.

Реферат – Авентин и манастирските библиотеки

Категория: Реферати

Противопоставени на своето време т.нар. „ средни векове”, последователите на Възраждането идентифицират собствената си епоха. Епоха, която се характеризира с преклонението пред културното наследство на Античността, критика на схоластичните традиции на предшестващите векове и опора на авторитета на разума, интереса към науката, антропоцентризъм и селекция на човешкия опит. По степен на развитие и разпространение на [...]

Етикети: , , , , ,

Този материал съдържа 2,318 думи.

Реферат – Промени в Западна Европа след Великите географски открития

Категория: Реферати

В периода ХV-ХVII благодарение на смелите експедиции на пътешественици и мореплаватели от много европейски страни била открита и изследвана голяма част от земната повърхност, моретата и океаните.Този период от историята е известен като Великите географски открития.
Но Великите географски открития не били просто авантюристични пътешествия, а имали ясна и конкретна цел. А именно тъй като в [...]

Етикети: , , , ,

Този материал съдържа 2,532 думи.

Реферат – Жените в революционната дейност

Категория: Реферати

В борба против турското владичество през епохата на Българското възраждане наред с мъжете активно участие вземат и плеяда смели и достойни за уважение жени. Те не се боят от нищо и не трепват пред никакви тежки изпитания в името на свободата. Окриляни от светлата вяра на Левски, някой от тях прегръщат делото му и по [...]

Етикети: , , , ,

Този материал съдържа 1,730 думи.

Реферат – Законите на Хамурапи

Категория: Реферати

Законите на Хамурапи са написани сравнително простичко,но те отразяват тогавашните виждания за справедливост на вавилонския владетел.Законите му удивително приличат и отразяват днешните морални норми и чувство за справедливост.Повечето от идеите там са залегнали и в съвременната ни правораздавателна система,като са написани на по-достъпен и разбираем език,позволяващ на всички хора в империята да ги разберат.Именно това [...]

Етикети: , , ,

Този материал съдържа 292 думи.