курсова по макроикономика

Реферат – Макроикономика и политика

Категория: Реферати

Макроикономика и макроикономическа теория: обект, предмет и функция
1. Обект – Системата на икономиката като реалност е структурирана на три равнища: миро, макро, мега. Оттук се говори за микроикономика, макроикономика и глобална икономика. От това се обуславят три относително самостоятелни, но и взаимно свързани раздела в икономическата теория със същите наименования – микро, макро [...]

Етикети: ,

Този материал съдържа 2,352 думи.