курсова по право

Реферат – Административноправни норми

Категория: Реферати

Административното право като клон на действащото право трябва грижливо да се разграничава от административното право като наука, от административноправната наука. Когато се изясни, административното право като действуващо (положително) право е съвкупност от административноправни норми, които имат за предмет на регулиране обществени отношения, свързани с осъществяване на изпълнителната (административно-властническата) дейност на държавата. Друго е положението при [...]

Етикети: , , , ,

Този материал съдържа 3,307 думи.

Курсова работа – Принципи на оперативноиздирвателното производство

Категория: Курсови работи

Същността на оперативноиздирвателната дейност и оперативноиздирвателното производство е дадено в чл.160 от Закона за МВР.
Член 160 от Закона за МВР определя оперативно-издирвателната дейност като специфичен вид дейност, осъществявана от МВР, за защита на националната сигурност и обществения ред в Република България, здравето, живота, правата и свободите и собствеността на гражданите от престъпни посегателства.
Дейността се осъществява [...]

Етикети: , , ,

Този материал съдържа 5,064 думи.