курсова по финанси

Реферат – RINGS – система за брутен сетълмент в реално време

Категория: Реферати

1. Платежните системи в Република България
Платежните системи са съществена част от икономическата и финансова инфраструктура на Република България. Те имат важно значение за стабилността и ефективността на финансовата система и реалната икономика. Платежните системи могат да породят значителни проблеми и рискове за субектите на финансово-икономическия процес, поради това централната банка участва в проектирането, оперирането и [...]

Етикети: , , , ,

Този материал съдържа 2,631 думи.

Финанси на предприятието – реферат

Категория: Реферати

На финансов език за да започнем бизнес сме извършили инвестиция или вложение в т.нар активи под формата на машини, съоръжения, земя, труд, ресурси, суровини. Сумата пари, която влагаме в посочените активи, трябва да е равна на сумата събрана за финансиране. Когато започнем да продаваме стоката ни, Ф-та ще започне да получава парични постъпления. Естествено е [...]

Етикети: , ,

Този материал съдържа 3,282 думи.