курсова работа по математика

Цикличност и логика с графични знаци – Курсова работа

Категория: Курсови работи

ЦИКЛИЧНОСТ И ЛОГИКА с ГРАФИЧНИ ЗНАЦИ
инж. Темелко Георгиев Петров
Природоматематическа гимназия „Проф. Е. Иванов”- Кюстендил
Резюме: Семиотиката се развива паралелно с дъщерните си науки. Знаковите системи си взаимодействат. Дефинирането на нови критерии с показатели ще доведе до целесъобразен подход при: анализ на графични знакови системи; използването на знаци; създаването на нови знакови системи. В резултат ще [...]

Етикети: , , , , , , ,

Този материал съдържа 3,645 думи.