маркетингов контролер

Същност на маркетинговия контролинг

Категория: Есета

New Free MLM company
Маркетинга и контролинга представляват функции, които се явяват резултат от разделението на труда и изпълнението на управленската функция. Специализирането на контролинга върху отделните области на дейността на организацията е довело до обособяването на функционалния контролинг под формата на снабдителски контролинг, производителен контролинг, производствен контролинг, финансов контролинг, проектен контролинг и др. Маркетинговият контролинг [...]

Етикети:

Този материал съдържа 331 думи.