психология на кризиса

Реферат по Психология на Кризиса на тема „Психична криза“

Категория: Реферати

С ъ д ъ р ж а н и е:
1. Въведение
2. Дефиниция за криза
* Класическата дефиниция на Каплан за криза
* Дефиниция на кризата като възможност за развитие и израстване
3. Механизми за справяне на личността с кризата
4. Видове кризи
5. Събития – причини за криза
6. Основни етапи в протичането на кризата
7. Възможни изходи от кризата
8. Балансиращи фактори [...]

Етикети: , ,

Този материал съдържа 4,046 думи.