реферат за детето

Реферат – Периодизация на детското развитие

Категория: Реферати

Детското развитие минава през редица периоди,или стадии,които имат свои особености и които се отличават един от друг.
Като наблюдаваме развитието на детето,ние виждаме,че в неговата личност настъпват дълбоки промени,които не се изчерпват само с количествените увлечения на ръста,теглото,речника,запаса от знания и пр. В процеса на развитието се осъществяват дълбоки качествени промени,които правят детето да бъде различно [...]

Етикети: ,

Този материал съдържа 2,826 думи.