реферат за земята

Релеф на Земята

Категория: Реферати

Релефът е навсякъде около нас. Знанията за него разкриват сложния характер и разнообразието на заобикалящата човека природна среда,резултат от тясното съприкосновение, взаимосвързване и взаимопроникване на географските компоненти.
При изучаване на континентите(6-8 кл.) знанията за отделните компоненти се разши-ряват,задълбочават,конкретизират,разкриват се знания за закономерностите в строежа на деференциацията на географската обвивка.Тя е физикогеографски коплекс,в [...]

Етикети: , , ,

Този материал съдържа 1,052 думи.