реферат за пазара

Лекции по микроикономика – Функция и крива на предлагането

Категория: Лекции, Реферати

Предлагане. Функция и крива на предлагането
Под предлагане разбираме желанието и възможностите на производителите да предложат определено количество стоки на пазара, при всяко възможно равнище на цената за даден период, при равни други условия. Връзката между предлаганите количества и промените в равнището на цената може да се проследи в практиката и да се опише чрез таблица [...]

Етикети: , , ,

Този материал съдържа 292 думи.