реферат по библиотечно дело

Реферат – Системен анализ при автоматизацията на библиотеките

Категория: Реферати

В края на 20 век и началото на 21 век библиотеките претърпяха огромни трансформации. Различни са факторите, които определят промените. Безспорно, водещо място заема бурното развитие на информационните и комуникационни технологии, което оказва силно влияние върху наложилите се класически библиотечни технологии. Главните тенденции в развитието на информационните технологии в библиотечен аспект в края на 20 [...]

Етикети: , , , ,

Този материал съдържа 1,478 думи.