реферат по регионално развитие

Реферат – Методология на разработка на стратегията на развитие на даден район

Категория: Реферати

Стратегията се явява съществен елемент при управлението. Тя представлява процес на вземане на решения относно бъдещи събития. При нея може да се наблюдава взаимодействие между идеите и действията.
Прехода към пазарна икономика налага разработването на регионални стратегии, които се извършват на макроравнище (национално и транснационално) и микроравнище (област;община;райони и кметства). Това произтича от новата ситуация, при [...]

Етикети: , , ,

Този материал съдържа 562 думи.