реферат по химия

Въздухът в България – реферат

Категория: Реферати

Решение на Министерски съвет от 1994 г., на база подадена информация от НАСЕМ, обяви 14 региона в страната като “горещи точки”. В списъка бяха включени Кремиковци и Перник – развиващи черна металургия; Кърджали, Златица-Пирдоп, Пловдив-Асеновград – цветна металургия; Девня, Враца, Димитровград – химическа промишленост; Плевен, Бургас – нефтохимическа промишленост; Златна Панега, Димитровград – циментова промишленост; [...]

Етикети: , , ,

Този материал съдържа 979 думи.

Устойчиви органични замърсители – реферат

Категория: Реферати

І.Въведение
Устойчивите органични замърсители (УОЗ) са токсични химични вещества, които трудно се разграждат,
натрупват се в организмите и по хранителната верига ,се пренасят
във въздуха, водата и чрез мигриращите биологични видове през международните граници.Отлагат се далече от мястото на тяхното
изпускане и с голяма вероятност могат да предизвикват неблагоприятни последици за човешкото здраве или околната среда.
Най-често те [...]

Етикети: , , ,

Този материал съдържа 4,699 думи.