ценова еластичност

Лекции по микроикономика – Еластичност на предлагането и пазарното равновесие

Категория: Лекции, Реферати

ЕЛАСТИЧНОСТ НА ПРЕДЛАГАНЕТО.
ПАЗАРНОТО РАВНОВЕСИЕ И ФАКТОРЪТ ВРЕМЕ
Еластичността на предлагане изразява степента на реакция на продавачите чрез изменение на предлаганите количества стоки, под влияние на измененията на определени фактори- цени, количество на разполагаеми ресурси, равнище на производствени разходи, технологични изменения и други. Най-голямо значение сред тях има ценовата еластичност на предлагане.
Коефициентът на ценова еластичност на предлагане [...]

Етикети: , , , , ,

Този материал съдържа 213 думи.

Лекции по микроикономика – Еластичност на търсенето

Категория: Лекции, Реферати

Еластичност на търсенето
Еластичността на търсене показва каква е степента на чувствителност на купувачите, по отношение на търсенето на дадена стока, под влияние на определени фактори. особена значимост има изследването на еластичността на търсене спрямо цената, еластичността на търсене от дохода и еластичност при свързани стоки или така наречената кръстосана еластичност. [...]

Етикети: , , , ,

Този материал съдържа 385 думи.