Коментар на главата „За разделението на труда“ от книгата „Богатствотo на народите“


 Категория: Реферати


В първата глава на книгата „Богатството на народите“ на Адам Смит,се разглежда въпроса за разделението на труда.Според него именно разделението на труда има основна роля за огромното увеличение на производителната сила на труда.Несъмнено за ерата на манифактурното производство,дори и най-простото разделяне на операциите е давало значителни резултати.Смит е дал примери за по-лесното визуализиране на нещата.Той отдава повишената ефективност на усъвършенстването на сръчността при тясната специализация на отделния работник.Колкото по-малко неща се налага да прави човек и колкото по-тясна е неговата област на действие,толкова повече той успява да отработи движенията си и да започне да ги изпълнява с бързина и качество,невъзможни за хора,незанимаващи се с този вид дейност.От голямо значение е и икономията на време от смяната на инструментите при преминаването от един етап на производството към друг.На пръв поглед не би трябвало смяната на един инструмент с друг или преминаването в съседното помещение да отнема съществена част от времето за производствения процес,но в реалността трябва да се отчита един много важен фактор наречен човешка психика.Честата смяна на извършваните действия пречи на работника да се съсредоточи в работата си.Нещо повече,при тази смяна почти винаги хората си правят почивки,което естествено е характерно за нашата природа.Разтакаването явно е било присъщо и за хората в миналото.Ето защо Адам Смит е достигнал да заключението,че колкото по-специализирани в тясна област са работниците толкова по-ефикасно ще работят.А от там идва и следствието,че много по-рядко ще си губят времето да се прехвърлят от една операция на друга.Освен това ученият смята,че някои от машините са измислени от самите работници с цел да се олекоти тяхната работа и да могат да вършат други интересни за тях неща.
Стремежът на хората да намерят по-лесни начини да се трудят,като получават възможно най-много блага за колкото се може по-малко труд е железен довод,който никой не може да оспори.Именно затова книгата на Адам Смит се е превърнала в нещо като библия за икономистите.Той е обхванал изключително обстойно нещата и много трудно може да се добави нещо ново,някаква нова постановка.Фактът,че дори и днес идеите му звучат актуално говори много.Наистина главата „За разделението на труда“ е написана разбираемо и за непосветени в областта на икономиката,и нейните термини,а нещата изглеждат толкова прости и очевидни,но въпросът е кой ги е извел за пръв път.Лесно е да прочетеш нещо и да го разбереш,но изобщо не е лесно сам без чужда помощ да достигнеш до него.Само за земеделието Смит донякъде се съгласява,че не се влияе толкова силно от разделението на труда,но това е защото при земеделието дейностите трябва да се извършват през различни времеви етапи и е възможно един човек да прави повече от една операция без това да оказва влияние върху производителността на труда.
Икономистът посочва ,че в резултат от тясната специализация всеки работник се сдобива с огромни количества от своята стока,които са му непотребни и той снабдява други хора,неразполагащи с тази стока,които го осигуряват от своя страна със стоките произведени от тях.Така се получава една взаимозависимост,получава се добре функциониращо общество.Дори и най-нискостоящите в едно развито общество притежават повече блага от най-висшестоящия дивак,изработващ сам всичко необходимо за личните си нужди.И наистина в света винаги е имало и може би винаги ще има бедни,но като цяло стандарта на живот се покачва.Разликата между бедни и богати е винаги голяма,но между бедните сега и тези преди сто години например е много голяма.Изключения винаги има,но общата тенденция е положителна.
Адам Смит ни кара да се замислим трудът на колко много хора е бил нужен за производството и на най-елементарните вещи около нас.Наистина всеки един от тези хора е отделил само няколко секунди за направата на някой от тези предмети.Ние пък сме отделили няколко секунди да произведем за него някакъв друг предмед.На такова ниво нещата изглеждат прости,но когато си представим милиардите други взаимовръзки между хората,разбираме колко сложна всъщност е системата,върху която се крепи обществото.
Изобщо Адам Смит доказва по неоспорим начин огромната роля,която има разделението на труда за увеличаването на производителността,а от там и за подобряването на жизнения стандарт на цялото човечество.Опростената конструкция на излагане на тезите ни позволява по-лесно да ги разберам и да си ги представим така силно,че да ги възприемем като свои виждания.А именно приемането им означава,че са били разбрани правилно и има някаква полза от труда на автора.Убеждението,с което говори той е заразително.Представите му са твърди и е почти невъзможно да бъдат променени по някакъв начин.Придобити са явно от лични наблюдения.Той осъзнава важността на темата и затова я слага в началото накнигата.Естествено,за да се избегнат някои неточности и грешки,идеите заложени вътре трябва да бъдат съобразени с времето,в което е живял Смит.Не е възможно човек да не се влияе от заобикалящата го среда и тя по някакъв начин да моделира начина му на мислене и идеите,които изповядва.Този принцип важи и за космополити като него,оформящи и чертаещи пътя за развитие на човечеството.

Етикети: , ,

Този материал съдържа 776 думи.
Ако ще ти свърши работа, може да помогнеш на друг, като качиш нещо твое :)

Остави коментар по "Коментар на главата „За разделението на труда“ от книгата „Богатствотo на народите“"