Идея на сайта

Идеята на този сайт е всеки, който е написал хубав реферат, курсова или дипломна работа, да може да го качи, за да бъде от полза и на други. Тези реферати няма да станат платени и ще бъдат винаги на разположение, когато ви трябват. Авторските права на рефератите принадлежат на тези, които са ги писали.