Литературно интерпретативно съчинение

На прощаване Хр. Ботев

Категория: Анализи, Литературно интерпретативно съчинение

На прощаване
в 1868
Христо Ботев
През 1875 година Христо Ботев издава, съвместно със Стефан Стамболов, двадесетина поетични творби, озаглавени с непретенциозното ”Песни и стихотворения”. Тази малка книжка съхранява за поколенията геният на човека, твореца и революционера Ботев. Родено от могъщ талант, неговото поетично творчество е висш образец на превръщането на глобалните проблеми на времето в дълбоко лично [...]

Етикети: , ,

Този материал съдържа 3,031 думи.

Емилиян Станев – „Крадецът на праскови” – войната, драмата и любовта

Категория: Есета, Литературно интерпретативно съчинение

Повестта е история на една лична драма, двойно рамкирана от картините на две войни. Като своеобразно мото, вплетено вътре в самото повествование, се откроява афористичното прозрение на автора: „Няма нищо по-тягостно от повторението на миналото.” Защото Емилиян Станев във връзката война – човек акцентира многовариантната повторяемост на страданието, индивидуално и колективно. Войната го интересува не [...]

Етикети: , , , ,

Този материал съдържа 2,091 думи.

Българският език – национална ценност (ЛИС)

Категория: Литературно интерпретативно съчинение

Одата „Българският език” от Иван Вазов е патетична възхвала на родното слово и откроява неразривната му връзка с изторическата съдба на народа.
Още в началните стихове на творбата поетът влиза в ожесточен спор с хулителите на родната реч и категорично отхвърля несправедливите им нападки. Той възхвалява нашия език като висша национална ценност, благодарение на която се [...]

Етикети: , , ,

Този материал съдържа 475 думи.

ЛИС – Една невъзможна любов сред ужасите на войната

Категория: Литературно интерпретативно съчинение

Литературно интерпретативно съчинение (ЛИС)
„Крадецът на праскови“ оставя трайна следа в българската белетристика. Отраснал сред природата на Търново, Емилиян Станев не случайно избира този град за фон на разтърсващите събития, пресъздадени в повестта. Героите му са силни личности с висока нравственост, ала всеки от тях носи белега на трагичното в душата си. В сюжетната линия ярко [...]

Етикети: , , , ,

Този материал съдържа 658 думи.