Реферат – Видове допълнителна артикулация


 Категория: Реферати


Аспирация
Съществена особеност на преградните съгласни в някои езици е наличието на допълнителен придихателен шум (аспирация). Този шум се дължи на по-голямото засилване на дъха при прекъсването на артикулацията. Така се учленяват в немски и английски p‘, t‘, k‘ и звучните им съответствия – b‘, d‘, g‘.
Палатализация
Палатализацията е омекчаване на съгласни. Палаталните съгласни се различават от непалаталните (твърдите) по по-високия си тембър, т.е. те се отличават с усилване на високите честоти в техния звуков спектър. Основната артикулация на съгласните се допълва с повдигане на средната част на езика към твърдото небце. Добавя се еднa i или йот – образна окраска към звука. Намалява се устният резонатор, повишава се характерният шум на съгласната. Палаталните съгласни се характеризират с иконфигурация на гласовия канал. Меките съгласни в българския език са 18, тук влиза и дз’. Меките съгласни биват:
- еднофокусни (имат едно учленително място) – т’, д’, н’, л’, р’, й – на предното твърдо небце; к’, г’, х’ – на задното твърдо небце;
- двуфокусни (имат допълнително учленително място) – п’, б’, м’, в’, ф’, с’, з’, ч’, дз’. При тях главното учленително място е същото като на съответните твърди съгласни, но при тях се явява и второ учленително място, т.нар. фокус, което е твърдото небце.
Веларизация
Веларизацията представлява затвърдяване на съгласни. При артикулацията на веларните съгласни задната част на гърба на езика се повдига към мекото небце, което се напряга. Напряга се и задната част на езика. Веларизацията изменя тембъра на съгласната, като й придава особена окраска на ниска тоналност.
Лабиализация
Лабиализация е привличането на устните в образуването на звука. В резултат на лабиализацията става изтегляне и закръгляне на устните и се увеличава обема на устния резонатор. Това води към засилване на ниските честоти в звуковия спектър на съответната съгласна. Например, дєом, дєум – това е един комбинаторен (лабиализуван) вариант на д.
Т. Бояджиев и проф. Тилков: палатализацията на съгласни, подобно на веларизацията и лабиализацията представлява допълнителна артикулационно-акустична характеристика, която се наслагва над основните и поради това специфичните шумови особености не се променят или по-точно променя се честотното разпределение, но не и техния характер – експлозивният шум си остава експлозивен, фрикативния – фрикативен.

Етикети: , , ,

Този материал съдържа 343 думи.
Ако ще ти свърши работа, може да помогнеш на друг, като качиш нещо твое :)

Остави коментар по "Реферат – Видове допълнителна артикулация"