Реферат – Език и мислене


 Категория: Реферати


От речника на Левандовски
“ Езикът е едно типично човешко и същевременно обществено явление, една първична система от знаци, инструменти на мисленето и действието, конкретно средство за комуникация.”
Мисленето е обобщено и опосредствено познание на действителността (от акад. Вл. Георгиев, М. Москов, стр. 53 – Мисленето като висша степен на съзнанието) се заключва:
-  в целенасоченото, опосредствено и обобщено отражение на съществените свойства и отношения на предметите в действителността
- в творческо съзидание на нови идеи, в поставянето на проблеми и тяхното решаване (М. Москов, стр. 57 – Психофизиологически основи на езика и мисленето)
Има различни видове мислене – словно (с думи, при повечето хора то е основното), образно (силно развито у художници, архитекти и пр.). Говори се още за понятийно (основано само на понятия), музикално мислене и прочее.

Отношението език-мислене може да бъде изобразено с два кръга, нарисувани един до друг и покриващи се в малка степен.

Етикети: , , ,

Този материал съдържа 143 думи.
Ако ще ти свърши работа, може да помогнеш на друг, като качиш нещо твое :)

Остави коментар по "Реферат – Език и мислене"