Реферат – Как работи банката


 Категория: Реферати


Как работи банката?

План

Изготвен от:Искра Цонева

1. Какво е банката?
2. Какво и как продава банката?
2.1. пари
2.2. ценни книжа
2.3. заеми
2.4. услуги
2.5. стоки
3. Структура на банката
3.1.Маркетингов отдел
3.2. Креативен отдел
4.Кредити и лихва
5.Извод

1.Какво е банката ?
Банката е бизнес. От гледище на банката като такава банковият бизнес е като всеки друг. Банката извъшва множество услуги за своите клиенти, като целта е привличане на повече клиенти от конкурентите си.

2.Какво и как продава банката

2.1.Пари
Банката преди всичко е финансова институция следователно основната дейност на банките е оперирането с пари. Операциите с клиентите са свързани най-вече с кредитиране на физически и юридически лица, както със съхраняване на депозитни пари.
2.2.Ц енни книжа
Централната банка е единствена емисионна институция на Република България, т.е. само БНБ има правода пуска в обръщение държавни ценни книжа. Поради законовото ограничение централната банка да не оперира с клиенти било то физически или юридически лица, от това следва, че държавните ценни книжа се продават посредством други финансови институции, каквито са банките. Банката е акционерно дружество, следователно като всяко такова банките имат право да пускат на пазара свои акции-които също са вид ценна книга.
2.3.Заеми
Около половината от активните операции, на всяка търговска банка, са предоставените на физически и юридически лица кредити. Те са и основен источник на ликвидни средства, въпреки че и са най-рисковия такъв. Кредитите са и основния продукт предлаган от банката. Кредитите в съвременната банкова система имат всякаква форма- кредитни линии, жищни кредити, кредити без обезпечение, бизнес кредити, кредитни карти и др. Основната задача на всяка една банка и в частност на маркетинговия й отдел е да обеди клиента в качвствата на предлаганите от тях кредитни продукти
2.4.Услуги
Банките предлагат на всеки свой клиент множество услуги, които могат да му предоставят. Правило на банката е нито един клиент да не ползва само една услуга, предлагана от нея. Банките предлагат много и разнообразни услуги на своите клиенти, но като основни можем да изтъкнем: Дебитните карти, разплащанията със другите финансови и държавните институции, депозитите, управлението на финансови средства, консултантските услуги и др.
2.5.Стоки
Всяка банка има правото да извършва операции с ценности от общ характер това са например: благородни метали, исторически ценни предмети, монети, юбилейни парични знаци и др.

3.Структура на банката

3.1. Маркетингов отдел
Служителите тук отговарят за цялостната визия на банката и за мястото им на пазара на банковите институции. Връзки с обществеността и рекламния отдел са подотдели на маркетинговия отдел. Това е и отделът от който се очаква да проучат пазара и да изготвят таблици и графики за развитието на пазара на банковите институции. Изискванията към служителите са: умение за работа с хора, идеи и информация, трябва да бъдат комуникативни и услужливи, да познават устройството на банката и счетоводните документи като цяло.
3.2 . Креативен отдел
Това може би е най-важният отдел за всяко едно предпритие. Тук трябва да работят хора които могат да усетят пазара до такава степен, че да бъдат един ход пред самия пазар. В този отдел се изготвя анализ на пазара и се създават стратегиите за развитеето на банката в бъдеще. Най-важна функция на отдела е кретивността или идейността на служителите в него, не трябва само да усетиш реакцията на пазара към сегшното положение, но и да му дадешнещо ново или иначе казано да измислиш как да си на крачка в предлагините от теб продукти пред конкурентите.

4.Кредити и лихва

Лихвата е една от основните причини да се предпочете една или друга банка, това е и най-динамичната величина в банковите продукти. Лихвата е цената,която банката плаща за да използва парите на клиентите т.е. това е лихвата по депозитите,Но лихвата е и прихот за банката,когато потребителите изплащат своите кредити.Лихвата по кредите трябва да е по-висока от тази по депозитите

5.Извод
Банките се сблъскват с променищите се непрестанно желания от страна на клиентите и с конкуренцията от страна на другите финансови институции, но в свят на пазарната икономика оцеява само най-силния, най-приспособимият и най-издържливият.

Етикети: , , ,

Този материал съдържа 614 думи.
Ако ще ти свърши работа, може да помогнеш на друг, като качиш нещо твое :)

Един коментар

  1. bilqna каза:

    mnogo dobre oformen referat…bravo!!!

Остави коментар по "Реферат – Как работи банката"