Реферат – Пазарът и справедливата цена в средновековната интерпретация


 Категория: Реферати


Пазарът през средновековието се е влияел изключително и главно от християнската църква и нейните догми,и канони.В началото търговията и особено едрата,както и лихварството са били отхвърляни,като нечестиви занимания,имащи за цел да трупат пари за сметка на обикновените хора.Според Августин Блажени излишъците над личните потребности трябва да се дават за милостиня,а не да бъдат използвани от измамници за тяхна изгода.Постепенно обаче се налага спакулативната печелба да бъде приета,като се въвеждат понятията допустима и недопустима печалба.Справеливата цена е категория,отразяваща средновековната догматика.Тома Аквински я определя като цена,която отчита само количеството труд,вложено за направата на една стока.За него цената трябва да позволява на продавача да води достоен живот,но в същото време тя трябва да отговаря на съсловието,към което принадлежи той.Това поставя някои съмнения около това доколко тази цена е справелива.При еднакво положено количество труд по-високо стоящите в обществото биха получили повече.Видовете труд на различните съсловия са различни,но могат да бъдат сравнени един с друг по обективни показатели.Явно Тома Аквински се е опитал да съчетае две противоположности,защото не може едновременно обективно да се измерва положения труд и в същото време този труд да се отчита по различни начини в зависимост от социалното положение.Това още повече задълбочава неравенството и предизвиква конфликти.Всъщност това е принцип,който е заложен и в съвременното общество.При нас обаче не играе роля съсловната проинадлежност,а квалификациата и уменията,което по принцип пак позволява на някои хора да печелят много повече при положено усилие отколкото други.Справедлива цена от гледна точка на изразходван труд в реалността няма,а единствено принадлежи на теоретичните икономически модели,начело с комунизма.

Етикети: , ,

Този материал съдържа 249 думи.
Ако ще ти свърши работа, може да помогнеш на друг, като качиш нещо твое :)

Остави коментар по "Реферат – Пазарът и справедливата цена в средновековната интерпретация"