Реферат: Шинджо – класическа корейска поезия


 Категория: Реферати


Предполага се, че първите шиджо са се появили в Корея през късния период на династията Корьо (918-1392г.). Тази поетична форма възниква вследствие на развитието и трансформирането на старите корейски фолклорни песни хянга. Най-характерната особеност на шиджо, която го отличава от всички останали корейски поетични жанрове е неговата форма. Традиционната, най-разпространена форма на шиджо се състои от три реда. Всеки един от редовете е съставен от четири стъпки. Отделните стъпки съдържат три, четири или пет срички. Структурата на шиджо може да бъде представена схематично по следния начин:
3 4 3 4
3 4 3 4
3 5 4 3
Допустими са промени в броя на сричките, но броя на стъпките винаги е един и същ.
Освен структурната роля, всеки един от редовете изпълнява семантична функция. В рамките на първия ред се осъществява въвеждането на образа, на втория ред се дава описанието, първата стъпка от третия ред съответства на преход, а останалите три стъпки на заключение. Целта на първите два реда е да подготвят концентрирането на емоцията в третия. Едновременно с това на третия ред се разкрива цялата творба, което е съпроводено с неочаквани обраи, промени в тона, остроумни забележки, изненадващи заключения. Шиджо са статични, те са повече размишления, отколкото действия и най-често са лични – написани в първо лице.
Повечето от авторите на шиджо са образовани, високопоставени държавни служители, видни учени или кисенг. Основните теми в шиджо са повлияни от особеностите на конфуцианската етика. Верността към владетеля, предаността към родината, преследването на духовно извисяване чрез занимания с философия, поезия и музика, стремежът към хармония във взаимоотношенията са основните проблеми, които занимават авторите. Ограниченията, наложени от рамките на конфуцианската мисъл, се разчупват в творбите на авторие от по-късния период (17-18 век). На тези ограничения не са подвластни и шиджо писани от кисенг.

Етикети: , , , ,

Този материал съдържа 375 думи.
Ако ще ти свърши работа, може да помогнеш на друг, като качиш нещо твое :)

Остави коментар по "Реферат: Шинджо – класическа корейска поезия"