Есета

Есе – Вие сте солта на земята

Категория: Есета

“Вие сте солта на Земята”
есе /Матей, 5:13/
Това са думи на Иисус Христос, казани пред 12-те му ученици и тълпата, която го следва в Галилея. Те обобщават посланията, които в Йоановото евангелие можем да прочетем като блаженства.
Вярващи, и атеисти, всички се убеждаваме в мъдростта и духовното величие на Божия син.Цялата му проповед е насочена към духовното [...]

Етикети: , , , ,

Този материал съдържа 598 думи.

България и Русия – есе

Категория: Есета

Отношенията между две отделни държави се наричат външна политика. Но на дали връзката между България и Русия може да бъде просто политика. Отношенията на две толкова близки и в същото време толкова приличащи си една на друга държави никога не остава само на политическо ниво.Не напразно сме се наричали и още се наричаме братски народи.Православни [...]

Етикети: , ,

Този материал съдържа 419 думи.

Есе – Социални и политически конфликти в „Дядо Йоцо гледа”

Категория: Есета

Свободата е най-прекрасното и възвишено благо, както за отделния човек, така и за държавата.“ — Сократ
„Човек е свободен само тогава, когато не му се налага да се подчинява на никого, освен на закона“ — Имануел Кант
Литературните трудове на Иван Вазов, пропити с безмерна обич и преклонение пред Родината, са се превърнали в символ на българската [...]

Етикети: , , , , , , , , ,

Този материал съдържа 821 думи.

Есе – „Дава ли ви контактът с реалния свят нещо, което липсва във виртуалния?“

Категория: Есета

Дава ли ни контактът с реалния свят нещо, което липсва във виртуалната реалност? Разбира се че реалния свят не дава безброй неща, които витруалният не, и не би могъл при никакъв случай. Контактът с реалния свят е нещо истинско, до което можеш да се докоснеш, да опиташ, да разбереш, докато другото е извън пределите на [...]

Етикети: , , ,

Този материал съдържа 1,033 думи.

Емилиян Станев – „Крадецът на праскови” – войната, драмата и любовта

Категория: Есета, Литературно интерпретативно съчинение

Повестта е история на една лична драма, двойно рамкирана от картините на две войни. Като своеобразно мото, вплетено вътре в самото повествование, се откроява афористичното прозрение на автора: „Няма нищо по-тягостно от повторението на миналото.” Защото Емилиян Станев във връзката война – човек акцентира многовариантната повторяемост на страданието, индивидуално и колективно. Войната го интересува не [...]

Етикети: , , , ,

Този материал съдържа 2,091 думи.

Реферат: Рудолф Щайнер – живот и дело

Категория: Есета

Рудолф Щайнер е от малцината представители на реформаторската педагогика през 20-те години на 20 век, чиито идеи и училища същестуват и до днес, дори се откриват нови. Човек с разностранни интереси, без да има педагогическо образование, той разработва и реализира практически една голяма идея в духа на реформаторската педагогика, а именно образованието, обучението и възпитанието [...]

Етикети: , ,

Този материал съдържа 3,027 думи.

За уважението – Есе

Категория: Есета

Гергана – 10 а
„Уважението се отнася винаги само към лица, никога към неща. Уважението е дан, която, искаме или не искаме, не можем да откажем на заслугата; можем в краен случай да се въздържим да го покажем външно, но не можем да попречим да го изпитаме вътрешно.”
Имануел Кант
Есе
Уважение – дума, използвана в контекста на етикет [...]

Етикети:

Този материал съдържа 792 думи.

Любовта в делника и делникът в любовта – Есе

Категория: Есета

Любовта в делника и делникът в любовта

Понякога се питам защо любовта на Ромео и Жулиета е толкова силна, че умират един за друг.И защо циганчето Цветан и хубавата Маги легнаха върху релсите на влака? Опитвам се да си ги представя….щастливо женени с деца. Дали тогава щяха да са същите? Въпросът ме [...]

Етикети: , ,

Този материал съдържа 473 думи.

Трудно ли е да сториш добрина – есе

Категория: Есета

Да направиш добре някому съвсем не е лесно, като че ли да направиш истинско добре е по-трудно, отколкото зло..
Аз обичам да правя добро, въпреки че много често е трудно да прецениш кое ще е добро за някого..
Често в нашия живот се среща злоба, завист, предателство, лицемерие и много други.
Когато направиш нещо за някого, не трябва [...]

Етикети: ,

Този материал съдържа 130 думи.

Реферат – Основи на екологията

Категория: Есета

Човечеството, при своето развитие в течение на хилядолетията, никога не е поставяло себе си в такава огромна заплаха за своето съществуване, както с разрушаването на природната среда – жизнената среда, в която съществува. Природата осигурява ресурси за живота и развитието на човека, но отпадъците от тяхната обработка и употреба се натрупват и неимоверно много разрушават [...]

Етикети: , , , ,

Този материал съдържа 2,815 думи.