есе за Кант

Есе – Социални и политически конфликти в „Дядо Йоцо гледа”

Категория: Есета

Свободата е най-прекрасното и възвишено благо, както за отделния човек, така и за държавата.“ — Сократ
„Човек е свободен само тогава, когато не му се налага да се подчинява на никого, освен на закона“ — Имануел Кант
Литературните трудове на Иван Вазов, пропити с безмерна обич и преклонение пред Родината, са се превърнали в символ на българската [...]

Етикети: , , , , , , , , ,

Този материал съдържа 821 думи.

За уважението – Есе

Категория: Есета

Гергана – 10 а
„Уважението се отнася винаги само към лица, никога към неща. Уважението е дан, която, искаме или не искаме, не можем да откажем на заслугата; можем в краен случай да се въздържим да го покажем външно, но не можем да попречим да го изпитаме вътрешно.”
Имануел Кант
Есе
Уважение – дума, използвана в контекста на етикет [...]

Етикети:

Този материал съдържа 792 думи.