Есе за САЩ

Есе – Защо САЩ не са Европа?

Категория: Есета

Без съмнение САЩ и Европа са двете водещи сили, между които винаги е имало и ще продължава да има определена доза съперничество и желание за надмощие.Факт е обаче, че американците са достатъчно силни, за да не се страхуват от европейците.
САЩ за цял свят е идеал, достоен за подражание и следване; един начин на живот, чиито [...]

Етикети: , ,

Този материал съдържа 454 думи.