есе за света

Всекидневния свят – Криза на всекидневието

Категория: Курсови работи

родено със словото. Разумът е конструиран чрез разговора.” (1). Индивидуалната същност на всеки, неговият светоглед и най- вече нагласата му като отношение към Другия се изразява чрез думите, дори когато те са премълчани.“Затова най-опасното от всички блага – езикът, е даден на човека…с него да покаже какво е…” (2). Начинът на ефективно изразяване на социалния [...]

Етикети: ,

Този материал съдържа 4,572 думи.

Есе – За един по-добър свят

Категория: Есета

Светът, в който живеем – така сложно устроен, изпълнен с красота и вдъхновение, понякога с трудности и противоречия, всеобхватен и пъстър, това е нашата жизнена среда на развитие и самоусъвършенстване. Още от древногръцките философи са залегнали въпросите за смисъла на съществуването – кой съм аз, от къде произтичам, каква е моята мисия на земята. От [...]

Етикети: , ,

Този материал съдържа 532 думи.