ЛИС за крадецът на праскови

Емилиян Станев – „Крадецът на праскови” – войната, драмата и любовта

Категория: Есета, Литературно интерпретативно съчинение

Повестта е история на една лична драма, двойно рамкирана от картините на две войни. Като своеобразно мото, вплетено вътре в самото повествование, се откроява афористичното прозрение на автора: „Няма нищо по-тягостно от повторението на миналото.” Защото Емилиян Станев във връзката война – човек акцентира многовариантната повторяемост на страданието, индивидуално и колективно. Войната го интересува не [...]

Етикети: , , , ,

Този материал съдържа 2,091 думи.