реферат за Ботев

На прощаване Хр. Ботев

Категория: Анализи, Литературно интерпретативно съчинение

На прощаване
в 1868
Христо Ботев
През 1875 година Христо Ботев издава, съвместно със Стефан Стамболов, двадесетина поетични творби, озаглавени с непретенциозното ”Песни и стихотворения”. Тази малка книжка съхранява за поколенията геният на човека, твореца и революционера Ботев. Родено от могъщ талант, неговото поетично творчество е висш образец на превръщането на глобалните проблеми на времето в дълбоко лично [...]

Етикети: , ,

Този материал съдържа 3,031 думи.

Реферат – Измерения на подвига в Ботевата поезия

Категория: Реферати

„Един образ за страстно обожание,
една памет за дълбоко благоговение,
едно име за девиз на всяка праведна борба.”
П.К. Яворов
Възраждането и народоосвободителните борби издигат в условията на вековно робство, крупни личности, чиито имена ще красят за вечни времена нашата култура и борческа история. Сред тях Христо Ботев остава нашият най – велик, истински гениален народен поет, който, подобно [...]

Етикети: , , ,

Този материал съдържа 5,836 думи.