Реферат за възпитанието

Системи, принципи и методи на възпитание и обучение

Категория: Реферати

Обучението е много по-ефективно и лесно, ако се провежда под формата на игра.
Предлагам следните примери за възприемане и учене чрез състезания и игри:
- събиране на точки. Задълженията вкъщи биха могли да се разпределят между членовете на семейството – така, от една страна, не се натоварват само един или двама души, а битовите задачи не се усещат [...]

Етикети: , , , , , ,

Този материал съдържа 1,588 думи.