реферат за гражданското общество

Гражданско общество – реферат

Категория: Реферати

ВЪВЕДЕНИЕ
Настоящата разработка цели да изясни понятието гражданско общество и неговите проявление като неразделна част от съвремената правова държава. За по цялостното схващане на това явление е нужно да бъде проследено неговото историческо развитие като се разгледат етапите и се установят причините за конкретните промени в обществения живот. Обърнато е внимание на възгледите на видни личности [...]

Етикети:

Този материал съдържа 3,229 думи.

Реферат – Политически функции на публичността

Категория: Реферати

Първият социологически поглед върху обществото намираме в древните митове, религии и философии. Обществото като цяло е група от хора, които образуват полузатворено тяло. В него индивидуалните личности действат най – вече с останалите членове на групата. Обществото е взаимно зависима мрежа от човешки отношения.
Човешките общества често са организирани според основното си препитание. Социалните учени са [...]

Етикети: , , ,

Този материал съдържа 1,868 думи.