реферат за медиите

Ще останат ли медиите „Четвъртата власт“?

Категория: Реферати

“ Кое ще е основното във вазимоотношенията между пост информационното общество и дигиталните индивидуализирани средства за масова комуникация? [...]

Етикети: , , ,

Този материал съдържа 943 думи.