реферат по културология

Реферат – Въведение в междукултурните различия

Категория: Реферати

Живеем в свят, който се глобализира непрекъснато и хората имат все по-често допир един с друг. Това не означава, че основните черти на културите им се уеднаквяват. Сходствата са на повърхностно равнище- например носенето на облекло по една мода, пиенето на “Кока Кола”, ползването на услуги на заведенията за бързо хранене, и хотелски вериги като [...]

Етикети: , , , ,

Този материал съдържа 8,443 думи.

Реферат – Междукултурни различия

Категория: Реферати

Същност и значение на културата
Под култура ще разбираме ценностни системи и поведение , който се споделят от големи групи хора обикновено цели народи и нации . Става въпрос за онова , за което тези групи смятат за правилно или не правилно , добро или лошо , приемливо или неприемливо , желателно или нежелателно , вярно [...]

Етикети: , , , ,

Този материал съдържа 8,313 думи.

Реферат – Комуникация и култура

Категория: Реферати

Комуникацията и културата са две неразривно свързани страни, както на всеобщия исторически процес, така и на всяко едно социално културно действие. Двете явления са свързани многостранно помежду си и можем да ги разглеждаме като две неотлъчни една от друга страни на обществения живот.
Цялостният и обстоен преглед на определенията, които културологията дава на културата подсказва, че [...]

Етикети: , , , ,

Този материал съдържа 2,170 думи.