Есе – Културни различия и глобално комуникиране


 Категория: Есета


Казваме, че от две години България е част от Европа. Погледнато от географска гледна точка обаче, България винаги е била част от Европа. Несъзнателното използване на този израз в ежедневието ни кара да се замислим, кое е това нещо, което досега ни е отделяло от останалите европейски държави и придобили ли сме го откакто сме „в Европа” ?
Като гражданите на всяка държава с многовековна история, така и българите с течение на времето са изграждали своя бит и култура. Напълно естествено е те да се различават от тези на останалите народи. Неприятно е обаче да виждаш погледите на чужденците, когато чуят, че си от България. В представите си много от тях вече имат изграден образът на Бай Ганьо. От тук започват и проблемите в общуването.
Хората са различни заради мястото, на което са израстнали, заради хората, с които са общували и заради заобикалящата ги среда като цяло. Когато попаднат в чужда страна, където всичко е ново и различно, често се получават неприятни ситуации. Често дори широко скроените хора се чувстват неловако и не знаят как да реагират. Това прави комуникацията трудна и създава грешни впечатления.
Да вземем за пример Япония. Една страна с коренно различна от европейската култура. Всеки, който за първи път посещава тази страна остава с впечатлението, че е попаднал на друга планета – по-хубава и развита от нашата. Трудности създава и непознаването на езика, което може да ни постави в ситуации, които не можем да предвидим и избегнем.
От друга страна един чужденец попаднал за пръв път в България може би има много повече затруднения. Ние сме тези, които трябва да олесним престоя им тук, но често не се замисляме за това и ги подминаваме с пренебрежение. Това е и основната причина, когато те ни посрещнат в собствената си страна да са подготвени с листовки гласящи: „ Молим всички източноевропейци да не плюят по улиците на Лондон, да не слушат силно музика и да не пипат хората без тяхно разрешение.” Звучи обидно и доста враждебно, но е по-скоро сигнал да се замислим за отношенията си с хората и как можем да подобрим общуването си с чужденците.
Светът е немислим без комуникацията между хората от различни нации. Налага се всеки да направи компромис и да приеме останалите заедно с техните различия и странности. Това ще направи отношенията ни по-добри и ще даде възможност да се запознаем с други гледни точки освен нашата-нещо изключително важно за съжителството ни на Земята.

Етикети: , ,

Този материал съдържа 397 думи.
Ако ще ти свърши работа, може да помогнеш на друг, като качиш нещо твое :)

Остави коментар по "Есе – Културни различия и глобално комуникиране"